sukriauti


sukriauti
sukriáuti 1. žr. sukrauti 1: Visokie užkandžiai, ant bliūdų sukriauti, gulėjo V.Piet. | prk.: Kad anoms sukriáuna (pripasakoja) KlvrŽ. | refl. tr.: Susikriáuk savo lagaminą ir važiuok J.Jabl. 2. refl. žr. sukrauti 9 (refl.): Ka i kažina kokius turtus susikriausma, o da nėko į grabą įdėję nenusinešma Plt. \ kriauti; apkriauti; įkriauti; nukriauti; pakriauti; prikriauti; sukriauti; užkriauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apkriauti — žr. apkrauti 2: Audėjos jau visos apkriautos darbais, negali beprieiti KlvrŽ. | refl.: Tiek apsikriovusi vaikais, iš kur čia bebūs tos sveikatos KlvrŽ. kriauti; apkriauti; įkriauti; nukriauti; pakriauti; prikriauti; sukriauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kriauti — kriauti, na, kriovė J, J.Jabl, LVII296, Škn 1. žr. krauti 1: Zose, eik vežimo kriauti KlvrŽ. Viršumi viso kriauna taip vadinamą (= vaidinamąją) kepurę A1884,352. | refl. tr.: Mes ten galiam kriauties vežimą KlvrŽ. 2. žr. krauti 6: Vargšelė tiek… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • malka — 2 malka sf. (1) 1. Sut, Kos255 krūva eilėmis sudėtų medžių kurui, rietuvė: Medžių malka, arba šūtis J. Suskaldytus medžius reikia į malką sukriauti – greičiau pradžiūs Vkš. ║ laužas: Apsukuo sukrovė malką medžių, užkūrė ir dailiai sudegino… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukriauti — žr. nukrauti 3: Seniai reikėjo išbėgti, ben du vežimu nukriauti KlvrŽ. Kiek aš šiandieną vežimų nukrioviau? KlvrŽ. kriauti; apkriauti; įkriauti; nukriauti; pakriauti; prikriauti; sukriauti; užkriauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakriauti — žr. pakrauti 8: Ar jau vištą pakriovėt? Trg. kriauti; apkriauti; įkriauti; nukriauti; pakriauti; prikriauti; sukriauti; užkriauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikriauti — žr. prikrauti: 1. Kaip jau ratus jis visu kuom prikriovė MitI385. ^ Su žodžiais maišelio neprikriausi VP43. 2. Ten buvo prikriauta visa ko J.Jabl. kriauti; apkriauti; įkriauti; nukriauti; pakriauti; prikriauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvežti — suvèžti, sùveža, sùvežė tr. 1. Q648, 654, SD462, Sut, D.Pošk, N, K, J, M, LL 329,330, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, LzŽ, Lc, Jdp atgabenti vežant į vieną vietą: Kluonuosna suvešime javus J. Pakelia, sùveža kluonan, mina tuos linus Grv. Rugius nupjauna,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkriauti — 1. žr. užkrauti 5: Užkriovė, užrioglino taką – negali nė pareiti (pereiti) Rs. 2. žr. užkrauti 9: Užkriauk jam gerai per galvą, tai kitą kartą nebelįs Krp. kriauti; apkriauti; įkriauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įkriauti — žr. įkrauti 1: Antaras berns klausys pry kaimyno lango, ką anam į žaką įkriaus TDrVII146. kriauti; apkriauti; įkriauti; nukriauti; pakriauti; prikriauti; sukriauti; užkriauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šišiaip — šìšiaip adv. NdŽ, KŽ, BM355(Tl), Pp, Als, šišiaĩp žr. šitaip: Tu šišiaĩp arba titaip nudirbk J. Apgręžk šìšiaip, t. y. antraip Š. Šìšiaip reik tą šieną sukriauti KlvrŽ. Šišiaip titaip aguonėles sėjau J. Jei tu mun šišiaip, tai ir aš tau ne… …   Dictionary of the Lithuanian Language